Riêng Tư

Flaru là một trang web ẩn danh tập trung vào quyền riêng tư. Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ người dùng. Đây là danh sách các câu hỏi và câu trả lời.

Chúng tôi có bán thông tin người dùng không?

Không

Có phải đăng ký và đăng nhập để sử dụng trang web này không?

Không

Làm thế nào để chúng tôi kiếm được tiền để trả chi phí lưu trữ?

quảng cáo

patreon

Tìm Kiếm Trên Internet

Tìm Kiếm Bên Trong Một Trang Web

Quảng Bá Trang Web Của Bạn

Toán Tử Tìm Kiếm

ẩn Quảng Cáo

Riêng Tư

Trong Khoảng

Tiếp Xúc

Hiến Tặng

v0.18.2.2 tìm kiếm - SSL - © 2016-2021 Flaru