Integritet

På Flaru tar vi din integritet på allvar. Vi förstår att du anförtror oss din personliga information och vi är angelägna om att skydda dem. Vi vill vara transparenta om data, hur vi använder dem och de åtgärder vi vidtar för att skydda dem.

Vi säljer ingen användarinformation till någon tredje part. Vi registrerar ingen användaraktivitet när vi använder vår sökmotor. Vi loggar inte heller IP-adresser.

Vi samlar in en del data för att förbättra vår tjänst och ge dig mer relevanta resultat. Dessa uppgifter är dock anonyma och kan inte kopplas till någon enskild användare.

Vi använder branschstandardiserade säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. Vi granskar och uppdaterar också regelbundet våra policyer för att säkerställa att de uppfyller de senaste standarderna inom dataskydd.

Om du har några frågor eller funderingar om vår sekretesspraxis, tveka inte att kontakta oss.

Tack för att du använder Flaru. Vi är angelägna om att skydda din integritet och ge dig en säker och njutbar onlineupplevelse.